فایروال

ماژول فایروال

فراهم نمودن پارامترهای مختلف امنیت شبکه‌های رایانه‌ای و جلوگیری از نفوذهای غیرمجاز و مسدود کردن حملات با امکانات فنی ذیل:

 • قابلیت تعریف سطوح مختلف امنیتی جهت هر واسط نظیر (Internal/External/DMZ/...)
 • سازگاری با مکانیزم NAT تحت 3 متد (Port Forwarding, Static NAT,Outbound NAT )
 • قابلیت تعریف قواعد جهت مکانیزم‌های فوق بر اساس پارامترهایی هم چون (آدرس‌های IP مبدا و مقصد، آدرس پورتهای مبدا و مقصد، پروتکل، واسط)
 • قابلیت ایجاد سیاست‌های امنیتی به تفکیک هر واسط بر اساس:
  • آدرس‌هایIP مبدا و مقصد
  • پروتکل
  • شماره پورت مبدا و مقصد (شماره پورتهای رزرو شده به تفکیک پروتکل‌ها، محدوده پورت)
  • سیستم عامل مبدا
 • قابلیت اختصاص دروازه (Gateway) به ازا هر قاعده (Rule)
 • قابلیت شناسایی شماره کدهای TOS به ازا هر قاعده
 • قابلیت محدود کردن تعداد حالات (State) برای هر قاعده
 • قابلیت اعمال زمانبندی برای هر قاعده
 • قابلیت گروه‌بندی و نام‌گذاری سفارشی آدرس‌ها، میزبانها، پورت‌ها و ... جهت مدیریت ساده‌تر (Aliases)
 • قابلیت اعمال Flagهای TCP به ازا هر قاعده
 • قابلیت اعمال سایر پارامترهای مدیریت کیفیت سرویس (QOS) نظیر محدودکننده‌های پهنای باند، انواع صف‌ها و ... برای هر قاعده
 • قابلیت تعریف همگام‌سازی (Sync) یا عدم همگام‌سازی یک قاعده در ساختار "شرایط بروز خطا" در سیستم پشتیبان (Fail Over)
 • امکان ثبت وقایع و ارائه گزارش ترافیک تطبیق یافته با هر قاعده
 • امکان مشاهده اتصالات برقرار شده بصورت آنلاین
 • قابلیت اعمال یک قاعده بر روی چند واسط بصورت همزمان
 • قابلیت تعریف انواع آدرس‌های مجازی (آدرس Fail Over ،Proxy ARP ،IP Alias)
 • قابلیت اختصاص آدرس‌های مجازی به واسط خاص
 • قابلیت اختصاص آدرسها بصورت آدرس تکی و یا آدرس شبکه
 • قابلیت استفاده از این آدرس‌ها در انواع مکانیزم‌هایNAT
 • قابلیت استفاده به عنوان IP و یا IPهای جانبی یک واسط، جهت استفاده در پروسه مسیریابی