ابزار های شبکه

ماژول ابزار های شبکه

  • امکان ارائه ابزارها و سرویس‌های مدیریت شبکه در پانل اصلی جهت سهولت در مدیریت شبکه نظیر: DNS Lookup Ping, Tracert, Packet Capture, ARP Table, SNMP Service
  • قـابلیت تعریف مـقادیر جـایگزین سفارشی ( Aliases ) جـهت پارامـترهای کـاربری نظیر: واسط ها‌، میزبان‌ها، آدرسهایIP، پورتها و . . . جهت سهولت در مدیریت سیستم