فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

عناوین مورد نیاز :

  • برنامه نویس ارشد سیستمی : مسلط به محیط یونیکس/لینوکس ، مسلط به زبانهای C/C++/PHP/PERL
  • برنامه نویس ارشد شبکه : مسلط به برنامه نویسی سیستمی و شبکه توسط زبانهای C/C++/PHP
  • برنامه نویس وب : آشنا به زبانهای : HTML5,CSS3,PHP5
علاقه مندان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس : info@mitautm.ir ارسال نمایند.