اخبار میتا

08/28
1394

انتشار نسخه نهایی 5 میتا

لیست تغییرات و ماژول های های موجود در نسخه 5 ....

ادامه ...
ادامه ...06/27
1393

انتشار نسخه نهایی 3.7 میتا

لیست تغییرات و ماژول های های موجود در نسخه 3.7 ....

ادامه ...
ادامه ...12/20
1393

دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی

میتا موفق به دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی EAL-1 از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شد

ادامه ...
ادامه ...