محصولات میتا

نسخه ADVANCED ( جهت کاربری در زیرساخت شبکه های متوسط تا بزرگ )

ا این نسخه محصول MITA UTM ( سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی ) قابل ارائه جهت کاربری در شبکه های متوسط تا بزرگ با تعداد حداکثر 500 کاربر با قابلیت فعالسازی زیر سیستم های پایه و پیشرفته می باشد . زیر نسخه های قابل ارائه :
MITA advanced V 1
MITA advanced V 2
MITA advanced v 3
قابلیت بهره برداری از محصول بصورت مجازی ، نرم افزاری و سخت افزاری قابلیت های سخت افزاری محصول :
واسط شبکه : 8 پورت 10/100/1000 با قابلیت ارتقاء به 16 پورت 10/100/1000
واسط شبکه : 8 پورت 10/100/1000 با قابلیت اضافه نمودن 4 پورت فیبر