محصولات میتا

نسخه STANDARD ( جهت کاربری در شبکه های کوچک استاندارد )

این نسخه محصول MITA UTM ( سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی ) قابل ارائه جهت کاربری در شبکه های کوچک با حداکثر تعداد 200 کاربر با قابلیت فعالسازی زیر سیستم های پایه و پیشرفته می باشد . زیر نسخه های قابل ارائه :
MITA Standard V 1
MITA Standard V 2
قابلیت بهره برداری از محصول بصورت مجازی ، نرم افزاری و سخت افزاری قابلیت های سخت افزاری محصول :
واسط شبکه : 4 پورت 10/100/1000 ( استاندارد ورژن 1 )
8 پورت 10/100/1000 ( استاندارد ورژن 2 )