محصولات میتا

نسخه های MITANGFW ARM ( فایروال نسل جدید - سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی ) قابل ارائه جهت کاربری در شبکه های کوچک و شبکه های SD-WAN با قابلیت فعالسازی زیر سیستم های پایه و پیشرفته می باشد . زیر نسخه های قابل ارائه :


ARM V1 ARM V2 ARM V3
گذردهی فایروال 1
1 Gbps 2.5 Gbps 4 Gbps
گذردهی Threat Protection 2
90 Mbps 130 Mbps 200 Mbps
گذردهی SSL VPN 3
30 Mbps 90 Mbps 140 Mbps
تعداد SSL VPN
5 10 20
تعداد نشست همزمان
360،000 360،000 720،000
CPU / RAM
2 * Cortex-A72 + 4 * Cortex-A53/4GB 4 * Cortex-A55/4GB 4 * Cortex-A76 + 4 * Cortex-A55/8GB
تعداد واسط ها
2* UTP-1G 1 * UTP-1G/2 * UTP 2.5G 1 * UTP-1G/2 * UTP 2.5G
قابلیت ارتقا واسط (Interface)


1 : این گذردهی بر پایه (1K-ACL) اندازه گیری شده است.
2 : Threats Protection شامل ترکیبی از ترافیک میکس شامل : IDS/IPS,NGFW می باشد.
3 : این گذردهی بر مبنای رمزنگاری AES-GCM-128 می باشد.