مدیریت پهنای باند

ماژول مدیریت پهنای باند

قابلیت مدیریت و تخصیص پهنای باند تحت زیر سیستم های:

  • مدیریت کیفیت سرویس (QOS)
  • فایروال
  • سیستم جامع اکانتینگ به ازاء کاربر یا هر گروه
  • درگاه احراز هویت
  • پراکسی
  • VPN