مسیریابی

ماژول مسیریابی

  • قابلیت ایجاد چندین دروازه
  • قابلیت ایجاد مسیر های استاتیک
  • قابلیت گروه بندی دروازه ها (LoadBalancing/FaiOver/LoadSharing)
  • قابلیت ایجاد دروازه های IPv6
  • پشتیبانی از RIP نسخه 1 و 2
  • پشتیبانی از پروتکل OSPF
  • پشتیبانی از پروتکل BGP