QOS

ماژول QOS

  • قابلیت فعال کردن مکانیزم های صف شامل: ( HFSC, CBQ, FAIRQ, PRIQ ) به ازاء هر واسط
  • قابلیت اختصاص عرض باند
  • قابلیت اضافه کردن‌های صف‌های متعدد بر اساس مکانیزم‌های صف‌های فوق به ازاء هر واسط
  • قابلیت تعریف انواع محدودکننده‌ها ( Limiter ) بر اساس عرض باند، آدرس مبدا، آدرس مقصد، تاخیر، نرخ Packet Loss ، سایزصف، سایز Bucket و پروتکل‌های لایه 7
  • قابلیت استفاده از پارامترهای تعریف شده در قواعد فایروال
  • قابلیت گزارشگیری از وضعیت صف‌ها در قسمت گزارشگیری سیستم
  • قابلیت گارانتی کردن عرض باند خاص به ازاء سرویس‌های تعریف شده