سرویس های شبکه

ماژول سرویس های شبکه

 • قابـلیت ایجاد پارامترهای مسیریابی (Routing) تـحت مکانیزم ایستا (Static) و پویا (Dynamic)
 • پشتیبانی از پروتکل‌های BGP, OSPF, RIP V1,2
 • قابلیت تعریف دروازه پیش فرض (Default Gateway) و دروازه‌های سیستم
 • قابلیت تعریف آدرس مانیتور به ازاء هر دروازه جهت کنترل Down بودن، میزان Ping Time, Packet Loss
 • قابلیت تعریف واسط‌ها و امکان اعمال پارامترهای Q-i-Q, GIF, GRE PPP-X پل (Bridge, Link Aggregation) به ازاء هر واسط
 • قابلیت ایجاد VLANها بر اساس هر واسط
 • قابلیت گروه‌بندی واسط‌ها
 • قابلیت تعریف هر واسط بر اساس انواع اتصالات شامل (Static, DHCP, PPP, PPPoE, PPTP)
 • قابلیت ایجاد سرور DHCP و امکان تخصیص سرویس به ازاء هر واسط
 • پشتیبانی از پروتکل DHCP Relay
 • قابلیت ایجاد سرور DNS و سرویس RFC2136
 • قابلیت تعریف انتقال دهنده DNS و (DNS Forwarder)
 • قابلیت تعریف سرور PPPoE
 • قابلیت تعریف سرور NTP