گزارشگیری

ماژول گزارشگیری

 • گزارشات دسترسی : قابلیت ایجاد گزارش‌های دسترسی بر اساس نام
 • کاربری، آدرس IP، آدرس اینترنتی، تاریخ و بازه زمانی
 • گزارشات حجمی و زمانی : قابلیت ایجاد گزارش‌های حجمی و زمانی ترافیک براساس نام کاربری، آدرس IP، تاریخ و بازه زمانی
 • قابلیت استخراج کلیه گزارشات با فرمت اکسل
 • قابلیت حذف گزارشات ایجاد شده

نمودارهای گرافیکی :

 • قابلیت ارائه نمودارهای گرافیکی وضعیت سیستم براساس : پردازنده، حافظه اصلی، جدول حالات، ترافیک عبوری سیستم و تجمیع همه حالات
 • قابلیت ارائه نمودارهای گرافیکی وضعیت ترافیک براساس: واسط‌ها، ترافیک ورودی و خروجی
 • قابلیت ارائه نمودارهای گرافیکی وضعیت بسته‌های ترافیکی
 • قابلیت ارائه نمودارهای گرافیکی وضعیت کیفیت سرویس بر اساس : دروازه‌ها، ترافیک ورودی و خروجی
 • قابلیت ارائه نمودارهای گرافیکی سفارشی براساس موارد فوق در بازه زمانی دلخواه

گزارشات سیستمی :

 • قابلیت ارائه گزارش‌های آنلاین و ثبت شده از زیرسیستم‌های :
 • فایروال، VPN ،QOSو سرویس‌های شبکه براساس پارامترهای هر سیستم.
 • قابلیت سفارشی نمودن گزارشات براساس نوع رخداد و امکان ارسال به سرور syslog خارجی

گزارشات واسط ها :

 • قابلیت ارائه گزارش‌های آماری، اطلاعاتی هرواسط براساس وضعیت واسط (UP,Down)، آدرس سخت‌افزاری، مشخصات TCP/IP، میزان بسته‌های ورودی و خروجی مجاز یا غیرمجاز، میزان خطاهای ورودی و خروجی.

سوابق :

 • ثبت سوابق دسترسی کاربران در بازدید از سایت ها و فایل های دریافتی
 • ثبت کلیه سوابق حجمی و زمانی کاربران میتا
 • ثبت کلیه سوابق سیستمی و سرویس های سیستم
 • ثبت سوابق فایروال ، وف ، IDS/IPS
 • امکان ارسال کلیه سوابق سیستم به سرور سیسلاگ خارجی