مدیریت متمرکز

این ماژول امکان مدیریت، پیکربندی و مانیتورینگ تجهیزات نصب شده در شبکه مراکز تابعه را به صورت یکپارچه فراهم می کند. ایجاد و نگهداری اتصال امن بین تجهیز دیتاسنتر و تجهیزات مراکز تابعه، ZTP، اعمال متمرکز Policy و همچنین پیاده سازی مسیرهای مورد نیاز در بستر از وظایف آن محسوب میگردد. در از ویژگی های این ماژول می توان به تعریف پروفایل های سخت افزاری مختلف، مدیریت لیسانس ها، پیاده سازی بصورت Hub and spoke یا full-mesh اشاره کرد.


ردیف امکانات
مدیریت متمرکز
1 پشتیبانی از قابلیت (Zero Touch Provisioning) ZTP
2 قابلیت تعریف تونل های سمت Edge به همراه کلیه پارامترها
3 قابلیت تعریف واسط های سمت Edge به همراه کلیه پارامترها
4 قابلیت تعریف پیکربندی عمومی سمت Edge به همراه کلیه پارامترها
5 قابلیت مدیریت و مانیتورینگ تجهیزات Edge
6 قابلیت احراز هویت و فعالسازی تجهیزات Edge
7 قابلیت مانیتورینگ RealTime تجهیزات
8 قابلیت مانیتورینگ تمامی تونل ها و ارتباطات تجهیزات بصورت RealTime
9 قابلیت تعریف و گروه بندی تجهیزات
10 قابلیت تعریف آبجکت های فایروالی بر روی تجهیزات بصورت گروهی
11 قابلیت اعمال سیاست های فایروالی بر روی تجهیزات بصورت گروهی
12 قابلیت اعمال سیاست های pbr بر روی تجهیزات بصورت گروهی
13 قابلیت اعمال بروزرسانی سیستم عامل بر روی تجهیزات بصورت گروهی
14 قابلیت تعریف پروفایل های سخت افزاری متنوع
15 قابلیت نمایش وضعیت تجهیزات بر روی نقشه
16 قابلیت نمایش وضعیت سخت افزاری تجهیزات (شامل پردازنده، حافظه، هارد، درجه حرارت و ...)
17 قابلیت نمایش پیکربندی اعمال شده بر روی تجهیزات
18 قابلیت نمایش سوابق مربوط به OMP (Overlay Management Protocol)
19 قابلیت Roll-Back پیکربندی در صورت قطع ارتباط با تجهیزات
20 قابلیت مدیریت لیسانس های تجهیزات
21 قابلیت تعریف SLA های مختلف بر روی لینک های ارتباطی تجهیزات
22 قابلیت پیاده سازی بصورت:  hub & spoke  full-mesh
23 قابلیت تغییر سیستم تونلینگ براساس :  SSLVPN  IPSEC  WireGuard
24 قابلیت پیاده سازی سیستم های مدیریتی بصورت توزیع شده
25 پیاده سازی ساختار HA مربوط به سیستم های مدیریتی متمرکز